Polski Dom Finansowy
  Kredyt hipoteczny dla firm
 
 KREDYT HIPOTECZNY DLA FIRM
  Przeznaczenie
1. Zakup nieruchomości komercyjnej i/lub mieszkalnej przeznaczonej na prowadzenie działalności
gospodarczej,
2. Budowę lub rozbudowę nieruchomości komercyjnej,
3. Modernizacje, adaptację, remont nieruchomości komercyjnej lub nieruchomości mieszkalnej w celu
przekształcenia na nieruchomość komercyjną.
4. Spłatę zobowiązania z tytułu kredytu/pożyczki lub przyznanego limitu kredytowego związanego z
prowadzoną działalnością gospodarczą,
5. Spłatę zobowiązania z tytułu udzielonego właścicielowi Firmy (za wyjątkiem właścicieli spółek jawnych i
partnerskich) kredytu hipotecznego przeznaczonego na nabycie Nieruchomości Mieszkalnej w przypadku, gdy
spłata ta spowoduje zwolnienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mającej stanowić
przedmiot zabezpieczenia Kredytu udzielonego Firmie,
6. Bieżącą działalność gospodarczą,
7. Refinansowanie:
- nakładów wymienionych w pkt. 1-3, poniesionych przez Wnioskodawcę w okresie do 12 miesięcy
przed złożeniem wniosku,
- kredytów inwestycyjnych w innych bankach,
8. Inne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których możliwość finansowania
przez Bank ocenia podejmujący Decyzję Kredytową (Obszar Uznaniowy).
9. Dopuszcza się finansowanie kilku różnych celów jednocześnie (wiązka celów).
Minimalna i maksymalna kwota kredytu
Kredyt Hipoteczny dla Firm - 30.000 PLN – 4 000 000 PLN.
Suma Łącznego Zaangażowania Wnioskodawcy w Banku i zaangażowania w BRE Banku SA wraz z kwotą
wnioskowanego Kredytu nie może przekroczyć 4.000.000 PLN.
  Oprocentowanie
W przypadku Kredytu Hipotecznego dla Firm - ustalane jest w oparciu o marżę banku i stawkę
referencyjną, w tym marża banku zależy o wysokości przyznanego kredytu:

Kredyt Hipoteczny dla Firm udzielany jest na okres od 12 do 240 miesięcy, przy czym przy ustalaniu
okresu kredytowania Kredytu, należy uwzględnić wiek wszystkich właścicieli Firmy w taki sposób, aby suma
wieku najmłodszego właściciela i okresu kredytowania nie przekroczyła 70 lat.
  Mechanizm bilansujący
Dzięki niemu można obniżyć kwotę comiesięcznej raty, są to depozyty zgromadzone na mBiznes koncie,
które zmniejszają kwotę kapitału udzielonego kredytu. Samodzielnie można ustalić próg środków
bilansujących, jednak nie niżej niż wysokość pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej. Depozyty powyżej progu
procentują na plus, na dodatek bez podatku od odsetek.
  Cel finansowania i/ lub zabezpieczenie
1) Nieruchomość mieszkalna
a) typowa nieruchomość mieszkalna –
- Lokal mieszkalny wraz z przynależnymi pomieszczeniami;
- Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej do 500 m2;
- Budowlana działka gruntu przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną;
- Apartament wczasowy w miejscowości uzdrowiskowej / turystycznej,
b) nietypowa nieruchomość mieszkalna:
- Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2;
- Dom letniskowy na działce rekreacyjnej z możliwością całorocznego zamieszkania;
- Dom stanowiący część gospodarstwa rolnego;
- Pensjonat, kamienica;
- Budowlana działka gruntu:
-letniskowa z możliwością zabudowy budynkiem całorocznym; siedliskowa;
-przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielkopowierzchniowa
tj. powyżej 1 ha;
-przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, wielkopowierzchniowa
tj. powyżej 1 ha;
- Lokal mieszkalny przeznaczony na cele prowadzonej działalności gospodarczej o
charakterze biurowym.
2) Nieruchomość komercyjna - nieruchomość nie będąca nieruchomością mieszkalną,
przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej.
1. Podstawowym Zabezpieczeniem Kredytu jest hipoteka na Nieruchomości/ach Mieszkalnych, przy
czym udział wartości Nieruchomości Mieszkalnej w łącznej wartości przyjętych zabezpieczeń nie może
być niższy niż 10%.
2. Bank dopuszcza, jako jedyne Podstawowe Zabezpieczenie hipotekę na Nieruchomości Komercyjnej,
przy czym każda Nieruchomość Komercyjna musi zostać pozytywnie oceniona przez Analityka Wartości
Nieruchomości oraz stanowić nieruchomość rodzaju A lub B, przy zastosowaniu wskaźnika LtV na poziomie
nie wyższym niż 50 %.
  Opłaty i prowizje
1. Prowizja bankowa za przyznanie kredytu – 0 PLN
2. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu 1,5 %
Składka jednorazowa na pierwsze 2 lata kredytowania liczona od całkowitej przyznanej kwoty kredytu,
od 25 miesiąca składka miesięczna doliczana do raty w wysokości 4% aktualnego salda zadłużenia.
3. Ubezpieczenie kredytu – pomostowe 0,20 %
Składka jednorazowa liczona od kwoty kredytu, oprocentowanie kredytu podwyższone o 1
p. p. do czasu wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej
4. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego 20%
Składka w wysokości 3,95% liczona od kwoty brakującego wkładu własnego (za 3 lata z góry)
  Aby otrzymać Kredyt hipoteczny dla firm w mBanku Wnioskodawca powinien
1. prowadzić działalność gospodarczą nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy,
2. generować w badanym przez mBank okresie dodatni wynik finansowy,
3. posiadać rachunek firmowy co najmniej 12 miesięcy.
4. prowadzić działalność gospodarczą w formie :
- jednoosobowa działalność gospodarcza,
- spółki cywilne, partnerskie, jawne,
- wolne zawody.


 
  Naszą stronę widziało już 55277 odwiedzających  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=